RESULTS

KẾT QUẢ

FALL SEMESTER 2017-2018
HỌC KỲ 2

Students who received SEF scholarship last semester need to resubmit a copy of the lastest score card. New applicants will have to submit the whole application package as required.

Học sinh đã được nhận học bổng của hội học kỳ trước chỉ cần nộp lại kết quả học tập kỳ vừa qua. Học sinh mới cần phải nộp đầy đủ hồ sơ như đã ấn định.

FALL SEMESTER 2017-2018
HỌC KỲ 2

Name of Students will be posted no longer than 15 days after the enrollment expiration. Volunteers at the local community will be notified and proceed to host the ceremony.

Tên học sinh được chấp thuận nhận học bổng của hội sẽ được đăng trong vòng 15 ngày sau thời hạn nộp đơn. Tình nguyện viên ở địa phương sẽ được thông báo để tiến hành làm lễ trao học bổng cho các em.

SCHOLARSHIP CEREMONIES

Archived video clips regarding previous scholarship ceremonies. 

Những đoạn phim ngắn về lễ trao học bổng của những học kỳ trước.