HISTORY
QUÁ TRÌNH

In 2000, Dr. Toan Pham and his wife made a noble decision to use their personal fund to assist a number of poor children who are in dire need to continue schooling in Hue, Vietnam. The purpose was to financially support the children so they can keep going to school and completing their educational dream . Dr. Toan Pham named this mission as the Pham's Education Encouragement. The effort was only to assist the children in need because the association could only generate funds from and within the Pham's family.

 

Dr. Phat Pham has joined this noble mission for many years since. However, he decided to reorganize the association and continue this work to bring more hope to many more children in need in 2015. He established this Schooling Encouragement Foundation that remains the purpose in order to continue financially assisting children of disadvantaged socio-economic families in Hue and Long Xuyen cities, Vietnam, encouraging them to pursue and complete their educational dreams, and if possible, expanding the schooling assistant programs to many more areas in Vietnam and some designated areas in southeast Asia. 

SEF's Board of Directors currently consists of Dr. Toan Pham, Ms. Joann Rodriguez, Ms. Ngoc Bich Tran, and Dr. Huy Nguyen-Khoa. The Board of Directors will oversee the management of operations and finance of this foundation, making sure this charity work would be more effective and systematic.  

 

Schooling Encouragement Foundation ambitiously looks for providing more effective programs to the school-aged children of the low socio-economic families in Vietnam. In the long haul, depending on the financial availability, SEF is seeking to increase a number of assisted children cross the border. 

Vào năm 2000, ông bà tiến sĩ Phạm Toàn đã có một quyết định cao đẹp là dùng số tiền cá nhân của họ để giúp một số trẻ em nghèo cần tiếp tục đi học ở Huế, Việt Nam. Mục đích là tài trợ cho các cháu được tiếp tục theo học và hoàn thành ước nguyện học vấn của mình. Tiến sĩ Phạm Toàn dặt tên cho nghĩa cử đó là hội khuyến học gia đình họ Phạm. Tuy nhiên, sự cố gắng này chỉ có thể giúp được một số nhỏ trẻ em thôi. 

 

​Ông bà tiến sĩ Phạm Huy Phát đã tham gia vào chương trình này từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, để tăng thêm số trẻ em được giúp một cách hữu hiệu và hệ thống hơn, tiến sĩ Phát đã quyết định thành lập Hội Khuyến Học này để tiếp tục mục tiêu hổ trợ tài chánh cho các em nhà nghèo ở Việt Nam, khuyến khích thế hệ trẻ các em theo đuổi ước mơ học vấn của mình.

 

Ban giám đốc và cố vấn của hội bao gồm Tiến sĩ Tâm Lý Học Phạm Toàn, Thạc sĩ Joann Rodriguez, Luật sư Trần Thị Ngọc Bích, và Bác sĩ Y Khoa Nguyễn Khoa Huy, sẽ bổ sung và giám sát tất cả những hoạt động và tài chánh của hội để bảo đảm cho công tác thiện nguyện này được hữu hiệu.

 

Ban điều hành và tình nguyện viên là những người làm việc thiện nguyện không lương cho hội, phát triển và điều hành tất cả mọi hoạt động của hội.

 

Hội Khuyến Học có hoài bão cung cấp nhiều chương trình giúp đỡ trẻ em nghèo neo đơn tại Việt Nam, và trong tương lai xa, có thể tăng thêm con số trẻ em được giúp ra ngoài các nước khác trong vùng.