GET INVOLVED

THAM GIA ĐỒNG HÀNH CÙNG CHÚNG TÔI

Open a free direct deposit account with BBVA, you will get $50 paid by the bank. SEF will also get $50 plus royalties per purchase on debit card. Use affinity code = 120326 when you speak to the bank's agent.
Mở tài khoản chuyển thẳng miễn phí với nhà băng BBVA, quí vị sẽ có 50USD. Hội Khuyến Học cũng được trả 50USD cọng với phần trăm cho lại từ những chi tiêu bằng thẻ tín dụng.  Khi gọi cho nhân viên nhà băng BBVA, quí vị dùng mã số 120326.
If you would like to help us, please use this donate pay pal account for you convenience. Thank you for your generosity.
Nếu quí vị muốn giúp cho chúng tôi, xin vui lòng click vào tài khoản Paypal của chúng tôi phía trên. Cám ơn lòng hảo tâm của quí vị.
Members of Schooling Encouragement Foundation work for free and have no benefit in any form. For the transparency of SEF's financial activities, annual financial report is posted here. 
Thành viên của hội khuyến học làm việc vô lợi nhuận. Để được rõ ràng minh bạch trong tất cả các hoạt động về tài chính, hội cho đăng báo cáo tài chính hằng năm tại đây.
BLOGS
DIỄN ĐÀN

Collection of essays including social values, humanities, and inspirational stories.

Tổng hợp những bài viết sưu tầm về giá trị xã hội, nhân văn, và những câu chuyện mang tính thuyết phục và cảm hứng trong cuộc sống.

OFFICE CONTACT
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

214-383-2400

 

15102 DANEWAY DR

FRISCO, TX 75035

 

info@khuyenhoc.org

SUBSCRIBE FOR EMAILS
KẾT NỐI QUA ĐIỆN THƯ
  • Grey Facebook Icon

© 2017 BY SEF. Proudly created with Wix.com