Dr. Phat Huy Pham
Executive Director
Giám đốc điều hành
Dieu Khanh Tran
Policy Planning Assistant
Phụ tá kế hoạch
Kim Phuong Nguyen
Executive Assistant
Phụ tá văn phòng
Richard Tran
Fund Raising Assistant
Phụ tá gây quỹ
Annette Garza
Fund Raising Assistant
Phụ tá gây quỹ
Jacqueline Nguyen
Fund Raising Assistant
Phụ tá gây quỹ
BLOGS
DIỄN ĐÀN

Collection of essays including social values, humanities, and inspirational stories.

Tổng hợp những bài viết sưu tầm về giá trị xã hội, nhân văn, và những câu chuyện mang tính thuyết phục và cảm hứng trong cuộc sống.

OFFICE CONTACT
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

214-383-2400

 

15102 DANEWAY DR

FRISCO, TX 75035

 

info@khuyenhoc.org

SUBSCRIBE FOR EMAILS
KẾT NỐI QUA ĐIỆN THƯ
  • Grey Facebook Icon

© 2017 BY SEF. Proudly created with Wix.com