Group/Business

2018

BBVA Compass Bank 
NovaTech
 

Individual/Personal

2018

Phat Pham, Frisco, TX - $1100
Joann Luz Rodriguez, Murphy, TX - $100
Richard Tran, The Colony, TX - $400
Huong Nguyen, Marrero, LA - $100
Jimmy Nguyen, Marrero, LA - $100
Jeffrey Nguyen, Marrero, LA - $100
Hung Vo Dai, Sachse, TX - $150
Dieu Thanh Le, Bronx, NY - $200
Loan Le, Euless, TX - $200
Quang Vu, Los Angeles, CA - $100
Huy Phuong Pham, Bronx, NY - $100
 
 
BLOGS
DIỄN ĐÀN

Collection of essays including social values, humanities, and inspirational stories.

Tổng hợp những bài viết sưu tầm về giá trị xã hội, nhân văn, và những câu chuyện mang tính thuyết phục và cảm hứng trong cuộc sống.

OFFICE CONTACT
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

214-383-2400

 

15102 DANEWAY DR

FRISCO, TX 75035

 

info@khuyenhoc.org

SUBSCRIBE FOR EMAILS
KẾT NỐI QUA ĐIỆN THƯ
  • Grey Facebook Icon

© 2017 BY SEF. Proudly created with Wix.com