RECIPIENTS 

2018-2019 Assisted Students

March 10, 2019

Văn Thị Tiểu Dy - Phú Vang

5,000,000 VND

January 27, 2019

Mai Tống Phương Thảo - Phú Vang

4,000,000 VND

December 24, 2018

Cao Ngọc Bảo Châu - Thừa Thiên

5,000,000 VND

January 27, 2019

Nguyễn Thị Kiều Anh - Thừa Thiên

4,000,000 VND

December 24, 2018

Bùi Thị Thủy Tiên - Thừa Thiên

6,000,000 VND

December 30, 2018

Nguyễn Hồng Hải - Thừa Thiên

10,000,000 VND

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

Học kỳ 2 niên học 2017-2018

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG

Học kỳ 1 niên học 2017-2018

BLOGS
DIỄN ĐÀN

Collection of essays including social values, humanities, and inspirational stories.

Tổng hợp những bài viết sưu tầm về giá trị xã hội, nhân văn, và những câu chuyện mang tính thuyết phục và cảm hứng trong cuộc sống.

OFFICE CONTACT
ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC

214-383-2400

 

15102 DANEWAY DR

FRISCO, TX 75035

 

info@khuyenhoc.org

SUBSCRIBE FOR EMAILS
KẾT NỐI QUA ĐIỆN THƯ
  • Grey Facebook Icon

© 2017 BY SEF. Proudly created with Wix.com